اعلان تشیع جوان سوئدی به دست شیخ یاسر الحبیب

اخبار ارسال شده در Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp

2011 / 10 / 27

”أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عليا ولي الله وأبرأ إلى الله من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وجميع أعداء أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله“.

اینها سخنان آغازین جوانی بود که خدا با هدایت بر او منت نهاد.آدم ، جوانی اهل کشور سوئد است که تبلیغات پیرامون تشیع او را به تحقیق و بررسی واداشت اما نزد علماء بکریه نه تنها پاسخی در این خصوص نیافت، بلکه احیانا با نهی ایشان نیز در این خصوص مواجه می شد، یا به او می گفتند که شیعیان مشرکند و برای قبور عبادت کرده و ائمه را می پرستند! لذا خود او پس از عدم ارائه پاسخ از سوی علماء بکریه شخصا به تحقیق پرداخته و در سایت القطرة پاسخ های سوالات خویش را یافت .آدم توضیح داد که اولین جواب علماء بکریه در خصوص شیعیان چنین بوده که شیعیان اتباع ابن سبا هستند و او که یهودی بوده که تظاهر به اسلام می نمود مذهب آنان را تاسیس کرده است . هنگامی که این جوان از علماء بکریه مصادر و ادله را طلب می نمود آنان او را نصیحت به ترک این امور و نپرداختن به آن می نمودند.

همچنین در پاسخ به سوال پیرامون صحابه نیز می گفتند که این مساله باید به خدا واگذار شود و تمام این موارد او را متحیر باقی می گذاشت.این مسائل و دسترسی نداشتن به دوستان شیعه اش و عدم وجود کتب شیعی جهت فروش یا امانت گرفتن موجب شد تا آدم شخصا به تحقیق و جستجو در این زمینه بپردازد . آدم در این رابطه می گوید که او در اینترنت جستجو کرده و سایت القطرة را یافت و سخنرانی های شیخ یاسر الحبیب به زبان انگلیسی را گوش داد و ادله و حقائقی که در آنها از کتب معتبر بکریه همچون صحیح بخاری و مسلم بود ایشان را قانع نمود.شیخ یاسر الحبیب نیز در بخشی از سخنانشان ضمن تبریک استبصار و هدایت این جوان فرمودند که ان شاءالله ایشان باید رهبری برای گروه هدایت یافتگان باشد و مخلصانه به این خدا دعوت نماید و همچنین برای هدایت والدین و نزدیکان و دوستان ایشان دعا نمودند.در پایان نیز جناب آدم شرح حالی از خود را به دو زبان سوئدی و انگلیسی بیان نمودند.

اخبار ارسال شده در Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp